ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRERynek ciepła
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.WSPÓŁREDAGOWANIE SERWISUMATERIAŁY PROBLEMOWE
29.12.2016r. 05:29

Piotr Aleksiejuk, Wojciech Bujalski ("Rynek Energii" - 10/2016)
The aim of this thesis is to formulate short-term heat demand forecasting model based on fractal theory that predicts the value of heat demand for all receivers connected to district heating system depending on weather forecast and calendar information. The paper contains descriptions of basic fractal theory concepts, techniques, analysis of self-similarity of heat demand data, and developed methodology of constructing fractal interpolation curve. Forecast accuracy was investigated for planning heat production in 24-hour horizon.
15.12.2016r. 05:06

Dariusz Urbaniak, Jarosław Boryca, Tomasz Wyleciał ("Rynek Energii" - październik 2016)
Koszty wytworzenia c.w.u. za pomocą indywidualnego kotła gazowego są znacznie niższe od opłat za c.w.u. pobieraną z sieci ciepłowniczej. Różnice cenowe c.w.u. wynikać mogą przede wszystkim ze strat ciepła mających miejsce w sieciach ciepłowniczych. Dużą część kosztów wytworzenia c.w.u. za pomocą indywidualnego kotła gazowego stanowią koszty pośrednie (około 25%), co znacznie podnosi cenę 1 m3 ciepłej wody.
13.12.2016r. 05:26

Konrad Zuchora, Piotr Miller - Politechnika Lubelska ("Rynek Energii Elektrycznej. Energetyka rozproszona". Politechnika Lubelska)
Analiza kierunków w energetyce rozproszonej prowadzi do wniosku, iż do rozwiązań, które wejdą do kanonu mikroenergetyki rozproszonej należeć będą
głównie te oparte na kogeneracji, realizowane z wykorzystaniem cieplnych silników przepływowych i objętościowych oraz pomp ciepła, a także oparte na
źródłach słonecznych, wiatrowych i systemach magazynowania energii.
24.11.2016r. 05:05

Andrzej Pawluczuk, Dariusz Butrymowicz ("Instal" - 11/2016)
Przedstawiono podstawowe zagadnienia zastosowania układów chłodniczych strumienicowych w aspekcie wykorzystania niskotemperaturowego ciepła odpadowego jako źródła napędowego. Oceniono efektywność energetyczną tych układów oraz scharakteryzowano stosowane w nich czynniki robocze. Omówiono aspekty aplikacji inżektora dwufazowego w tych układach.
07.11.2016r. 05:07

mgr inż. Józef Dopke
W artykule przedstawiono średnie temperatury powietrza dla Szczecina w sezonach grzewczych od 1999/2000 r. do 2015/2016 r. Podano średnie temperatury powietrza w sezonie grzewczym 2015/2016 r. dla Białegostoku, Darłówka, Gdańska, Koszalina, Kołobrzegu, Mirosławca, Szczecina, Świnoujścia, Warszawy Okęcia i Wrocławia. Omówiono liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15oC dla Szczecina w sezonach grzewczych od 1999/2000 r. do 2015/16 r. oraz przeprowadzono analizę zmian klimatycznych. Przedstawiono zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynku w siedemnastu ostatnich sezonach grzewczych od 1999/2000 r. do 2015/2016 r. w stosunku do najcieplejszego sezonu grzewczego 2006/2007 r. Podano liczbę stopniodni grzania Sd(15oC) w sezonie grzewczym 2015/2016 r. dla 10 miast Polski. Na rysunku przedstawiono procentową zmianę zużycia energii na ogrzewanie identycznego budynku w sezonie grzewczym 2015/16 r. dla 10 miast Polski względem Szczecina.
27.10.2016r. 05:24

Michał Leśko, Wojciech Bujalski ("Rynek Energii" - 8/2016)
Evolution of energy market and development of IT result in new challenges for operational optimization in modern district heating networks. Among the solutions which can help in such optimization, thermal load shifting with the use of inertia of buildings has been identified as one which requires additional research. Two mathematical models for simulation of transient behavior of buildings connected to DH systems have been described, and the more simplified model has been validated by comparing results.
03.10.2016r. 05:20

Michał Bajor, Jan Wajs, Dariusz Mikielewicz ("Rynek Energii" - sierpień 2016)
W pracy opisano koncepcję współpracy biogazowych modułów kogeneracyjnych z niskotemperaturowym obiegiem parowym. Proponowana modernizacja pozwoliłaby na wykorzystanie entalpii fizycznej spalin, tym samym zwiększając sprawność urządzeń wytwarzających ciepło i energię elektryczną. Tego typu rozwiązanie umożliwiłoby częściowe pokrycie zapotrzebowania własnego na energię elektryczną, generując oszczędności w przedsiębiorstwie.
28.09.2016r. 05:20

Wojciech Dąbrowski ("Instal" - 9/2016)
W lipcu br. Ministerstwo Energetyki przedstawiło do konsultacji społecznych projekt wprowadzenia rynku dwutowarowego energii elektrycznej w Polsce poprzez uruchomienie tzw. rynku mocy. Oznacza to, że oprócz sprzedawania i kupowania energii elektrycznej, jak do tej pory, będą dokonywane także transakcje polegające na zakupie przez Operatora Sieci Przesyłowej od producentów ich gotowości do dostarczenia określonej ilości mocy do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
13.09.2016r. 05:09

Zaprezentowane wyniki prognozy symulacji oraz warunków cenowych microCHP wskazują na potencjalne istnienie niszy rynkowej dla mikrokogeneracji efektywnej ekonomicznie - przy założeniu zbliżania się kosztów instalacji, montażu, przeglądów do porównywalnych technologii produkcji ciepła dla GD korzystających z ciepła poza sieciowego.
Adam Iwan - PGNiG Termika SA, Józef Paska - Politechnika Warszawska ("Rynek Energii Elektrycznej. Energetyka rozproszona". Politechnika Lubelska)
09.09.2016r. 05:28

Dawid Steciuk, AGH
W pracy podjęty został problem możliwości zagospodarowania energii cieplnej z wód podziemnych eksploatowanych za pomocą płytkich ujęć do celów ciepłowniczych. Ujęcia mogą stanowić źródło niskotemperaturowej energii geotermalnej, pozyskiwanej za pomocą pomp ciepła. W pracy oszacowano ilość energii cieplnej możliwej do pozyskania z wód podziemnych ujęciami zlokalizowanymi w rejonie Krakowa oraz zaproponowano wykorzystanie zespołu ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Mistrzejowic.cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE