ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRERynek ciepła
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.WSPÓŁREDAGOWANIE SERWISUMATERIAŁY PROBLEMOWE
08.09.2016r. 05:20

Andrzej Mroczkowski ("Instal" nr 7-8/2016)
W artykule poruszane są zagadnienia rozliczania kosztów ogrzewania w budynkach wielolokalowych, wynikające z uchwalonej przez Sejm w dniu 20 maja 2016 r. ustawy o efektywności energetycznej. W ustawie tej zawarta jest nowelizacja ustawy Prawo energetyczne art. 45 a. Artykuł 45a dotyczy zasad rozliczania kosztów ogrzewania. Zdaniem autora, nowelizacja nie wypełnia zaleceń dyrektywy 2012/27/UE w odniesieniu do art. od 9 do 11. Nie wprowadza powszechnego obowiązku wyposażenia budynków i lokali w urządzenia do rejestracji zużycia ciepła, nie zawiera prostych i jasnych zasad jak sporządzić rozliczenie kosztów ogrzewania na podstawie zarejestrowanego zużycia ciepła.
01.08.2016r. 05:28

Daniel Zbroński ("Rynek Energii" - czerwiec 2016)
W pracy na podstawie danych GUS analizie poddano ciepło sieciowe i energię elektryczną, których zużycie w gospodarstwach domowych zestawiono w układzie globalnym i regionalnym Polski. Ponadto ustalono krajowe i wojewódzkie ogólne zużycie, okresowe i roczne tempo zmian zużycia tych nośników energii w gospodarstwach domowych w poszczególnych regionach za lata 2006-2014.
27.06.2016r. 05:29

Jacek Kamiński, Adrianna Malik ("Rynek Energii" - kwiecień 2016)
Artykuł opisuje możliwość zastosowania metod programowania matematycznego w celu obniżenia kosztów pozyskania paliw w elektrociepłowniach poprzez optymalizację kierunków oraz wolumenów dostaw.
24.06.2016r. 05:22

Janusz Lichota, Kazimierz Wójs, Piotr Podkomorzy ("Rynek Energii" - kwiecień 2016)
W artykule omówiono różne rodzaje akumulacji ciepła oraz zaprezentowano ciekawsze wyniki ze zbudowanych układów akumulacji ciepła w przemianie fazowej ciało stałe - ciecz. Pokazano schemat termodynamiczny elektrowni THEMIS, podano podstawowe dane z analizy techniczno-ekonomicznej tej elektrowni. Omówiono również podstawowe dane techniczne akumulatora z przemianą fazową zlokalizowanego w Carboneras w Hiszpanii.
17.05.2016r. 05:00

dr Paweł Bogusławski, Biuletyn URE, 1/2016
Zasady kalkulacji taryf dla ciepła przedsiębiorstw energetycznych, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu ciepła do odbiorców w zakresie objętym koncesjonowaniem, zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezesa URE), regulują przepisy ustawy – Prawo energetyczne zawarte w szczególności w art. 44 i 45 oraz rozporządzeniu taryfowym dla ciepła.
16.05.2016r. 05:32

Piotr Mocek, Krzysztof Stańczyk - Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Głównego Instytutu Górnictwa ("Energetyka" - 4/2016)
Przedstawiono wyniki analizy techniczno - ekonomicznej współspalania węgla i gazu z procesu podziemnego zgazowania węgla (PZW) w instalacji energetycznej z kotłem fluidalnym. Obliczenia przeprowadzono dla mocy instalacji około 21 MWel i 40 MWth. Wielkość analizowanego zakładu odpowiada instalacji demonstracyjnej. Omówiono strukturę instalacji i określono parametry energetyczne głównych jej węzłów, koszty urządzeń oraz wybrane wskaźniki rentowności wyznaczono metodami statycznymi.
12.05.2016r. 05:32

Magdalena Nemś, Artur Nemś ("Instal" - 4/2016)
W artykule odniesiono się do rosnącego, ze względu na wyczerpujące się zasoby paliw kopalnych, zapotrzebowania na wykorzystanie ciepła odpadowego powstałego w procesach przemysłowych.
27.04.2016r. 05:38

Michał Turski, Robert Sekret ("Rynek Energii" - luty 2016)
W artykule zostały przedstawione innowacyjne rozwiązania węzłów cieplnych oraz możliwości ich wykorzystania na potrzeby systemów zaopatrzenia budynków w energię. Analiza zawierała m.in.: możliwości integracji odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego z siecią ciepłowniczą.
09.03.2016r. 13:45

mgr inż. Józef Dopke
W miastach południowo-wschodniej Polski zużycie energii na ogrzewanie tego samego budynku o temperaturze bazowej 15 C w 2015 r. było większe o: 12,76% w Lesku, 8,57% w Krośnie, 8,25% w Lublinie Radawcu, 7,88% w Dęblinie Irenie, 7,79% we Włodawie, 7,02% w Terespolu, 2,34% w Rzeszowie Jasionce niż w najcieplejszym Przemyślu.
04.03.2016r. 13:44

Czesław Ślimak ("Instal" - 2/2016)
Opracowanie przedstawia rozwój projektu geotermalnego na Podhalu z podaniem istotnych parametrów technicznych i ekonomicznych oraz perspektyw rozwoju. Początki projektu geotermalnego były trudne ze względu na pionierski charakter przedsięwzięcia. Biorąc jednak pod uwagę uzyskane efekty jest to niewątpliwie sukces.cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE